Click here for Home Page
About Us - Amdanyn ni Gallery - Oriel  
Events - Digwyddiadau Directions - Cyfeiriadau  
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www."); document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
 
Discover for yourself what life was like for civilians on the ‘Home Front’ during WWII. Experience the sights and sounds of an air raid. See how people lived at that time and find out what you could eat with a week’s rations!
Dewch i ddarganfod sut oedd bywyd cartref yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Profwch swn ac awyrgylch ymosodiad o’r awyr. Cewch weld sut fywyd oedd gan y bobl, a beth allech fwyta gyda dogn fwyd wythnos!
 

Step back in time to the early 1940s…
Most people have heard of the London ‘Blitz’, but the ports and industrial towns of South Wales were also targets for the German Luftwaffe. 1940s Swansea Bay tells the story of the impact of the bombing raids on the area, and how the local people managed to cope with the devastation.
Ewch yn ôl i’r 1940au cynnar…
Mae llawer o bobl wedi clywed am ‘Blitz’ Llundain, ond roedd porthladdoedd a threfi diwydiannol De Cymru hefyd yn dargedau i Luftwaffe’r Almaen. Mae Bae Abertawe 1940au yn adrodd stori effaith yr ymosodiadau bomio ar yr ardal, a sut roedd y bobl lleol yn ymateb i’r dinistr.

 
Follow the course of the bombers in the RAF plotting room before taking cover in the air raid shelter! Then, when the all clear sounds, stroll down the reconstructed street, past houses, shops and into the corner pub.

Dilynwch daith yr awyrennau yn ystafell gynllunio y Llu Awyr Frenhinol cyn fynd am loches yn y gysgodfa. Wedyn, ar ôl clywed y seiren, ewch am dro ar hyd stryd sy wedi’i hail-greu, heibio’r tai, a’r siopau ac i mewn i’r dafarn ar y gornel.

 
Short films and displays of actual material from the period help bring to life a time over 60 years ago when everyone had to carry a gas mask and identity card. Could you survive on a typical week’s rations? 
Mae ffilmiau byr ac arddangosfeydd o greiriau’r adeg yn helpu dod â’r oes yn fyw – pan oedd pawb yn cario mwgwd nwy a cherdyn adnabod. Allech chi fyw ar ddognau bwyd wythnos arferol?
 

Find out more, visit our Gallery
Ymwelwch a’n Oriel i ddarganfod mwy